EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 571 80 21, E: ekomuzej@zkst-zalec.si

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34, F: +386 (0)3 712 12 62, E: tic@zkst-zalec.si
Spremljajte nas

Polzela

Polzela s svojim ožjim gravitacijskim zaledjem zavzema izredno pomemben geografski položaj. Stoji ob pomembnem, že starem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino.
Tako so bili ti predeli že zgodaj poseljeni, saj je Mark Avrelij (v boju Rimljanov proti Germanom) v Ločici ob Savinji zgradil močan tabor II. italske legije.

Polzela.

Tudi v Polzeli se urejajo nekateri zunanji deli Ekomuzeja: Andraž 62 – stanovanjska hiša, kašča, Ločica pri Polzeli 11 – Barbankova delno zidana hiša, gospodarsko poslopje (marof), Orlova vas 4 – gospodarsko poslopje.

Hmeljevi vršički.

Povezave

Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-jualt
Izdelava spletne strani: AV studio