EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 571 80 21, E: ekomuzej@zkst-zalec.si

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34, F: +386 (0)3 712 12 62, E: tic@zkst-zalec.si
Spremljajte nas

Braslovče

Braslovče so eno najstarejših naselij v Spodnji Savinjski dolini in tudi na Slovenskem. So tudi središče občine Braslovče. Prve omembe kraja segajo v daljno leto 1140. To je čas, ko so si to ozemlje pridobili Žovneški gospodje, predniki kasnejših Celjskih grofov. V tistih časih je nastal tudi grad Žovnek. Braslovče so že v času Celjskih grofov dobile trške pravice in svoj grb. Braslovče so bile v preteklosti zelo znane po obrtništvu in trgovini.

Braslovče.

V Braslovčah vas vabijo na ogled starih hmeljskih kmetij: v Podvrhu 16 – svinjak s sušilnico za hmelj, v Spodnjih Gorčah 11 – kašča s sušilnico za hmelj, v Zgornjih Gorčah 7 – gospodarsko poslopje (marof) s sušilnico za hmelj, kozolec z obiralnim strojem, preužitkarska hiša. V Braslovčah organizirajo vsako leto tudi Dneve hmeljarjev.

Braslovški obiralci hmelja.

Povezave

Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-jualt
Izdelava spletne strani: AV studio