EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 571 80 21, E: ekomuzej@zkst-zalec.si

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34, F: +386 (0)3 712 12 62, E: tic@zkst-zalec.si
Spremljajte nas

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je muzej, ki ponuja sprehod skozi zgodbo hmelja v spodnji Savinjski dolini, imenovani tudi Dolina zelenega zlata.

Gradivo v muzeju je zbrano tudi s pomočjo krajanov okoliških občin, njihovih lastnih zbirk orodij, spominov. Na ta način aktivno povezuje v muzejsko družino vsakogar, ki je bodisi prispeval del svojih spominov ali pa je del zgodbe o hmelju. Ekomuzej tako odseva željo lokalnega prebivalstva po raziskovanju lastnega izvora in zgodovine ter prispeva k lokalnem razvoju.

Občine Spodnje Savinjske doline sodijo med najpomembnejše partnerje – pooblastitelje Ekomuzeja:

1. Občina Braslovče

2. Občina Polzela

3. Občina Prebold

4. Občina Tabor

5. Občina Vransko

6. Občina Žalec

Omenjene občine nastopajo kot pobudnik, ustanovitelj, pooblastitelj in najpomembnejši partner Ekomuzeja. Poleg občin so sodelavci Ekomuzeja tudi druge institucije:

- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

- Hmezad Export - Import d.d. Žalec, Vrečerjeva ul.14, 3310 Žalec

- Razvojna agencija Savinja, Heroja Staneta 3, 3310 Žalec

- ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

- Zveza turističnih društev Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec

Financiranje

Projekt oz. operacija je prijavljena na Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in bo sofinancirana v višini do 85 % upravičenih stroškov iz sredstev Evropske unije – Sklada za regionalni razvoj. Občina Žalec v tem javnem razpisu nastopa kot naročnik, ki je v svojem in v imenu občin-partneric (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) uporabnik finančne pomoči.
Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-jualt
Izdelava spletne strani: AV studio