EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 571 80 21, E: ekomuzej@zkst-zalec.si

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34, F: +386 (0)3 712 12 62, E: tic@zkst-zalec.si
Spremljajte nas

Sedež in glavna razstavna stavba Ekomuzeja

Ekomuzej ima svoj sedež v obnovljeni sušilnicii poleg Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo (IHPS) v Žalcu. V razstavnih prostorih je na interaktivni način predstavljeno hmeljarstvo in pivovarstvo v Sloveniji skozi čas, ogledate si lahko tudi proces varjenja piva in ga poskusite. Na tem mestu dobite tudi vse nadaljne informacije o obisku ostalih enot Ekomuzeja, ki so razporejene po vsej dolini. V trgovini s spominki pa lahko kupite naslednje zanimivosti:

  • hmeljarski čaj,
  • pivski paket – za kuhanje piva doma,
  • pivo Kukec savinjsko pivo,
  • nekaj knjig s hmeljarsko tematiko.NASLOV:

Cesta Žalskega tabora 2
3310 Žalec

Ostale enote Ekomuzeja v Žalcu:
Gotovlje: Gotovlje 43 – gospodarsko poslopje, kozolec
Gotovlje: Gotovlje 46 – gospodarsko poslopje
Vrbje: Vrbje 47 – s slamo krita hiša
Vrbje: gospodarska poslopja (marofi) s hmeljskimi sušilnicami v sestavu kmečkih domačij

Vstopno-informacijska točka Prebold

ekomuzej prebold

Enote Ekomuzeja v Preboldu:
Kaplja vas: več gospodarskih poslopij (marofov) s hmeljskimi sušilnicami

Vstopno-informacijska točka Vransko

ekomuzej vransko

Enote Ekomuzeja na Vranskem:
Prekopa: hmeljske sušilnice v sestavu kmečkih domačij
Prekopa: Prekopa 13 – kašča na domačiji
Zahomce, zaselek Ravne: stare hiše in (opuščene) hmeljske sušilnice

Vstopno-informacijska točka Braslovče

ekomuzej braslovce

Enote Ekomuzeja v Braslovčah:
Podvrh: Podvrh 16 – svinjak s sušilnico za hmelj
Spodnje Gorče: Spodnje Gorče 11 – kašča s sušilnico za hmelj
Zgornje Gorče: Zgornje Gorče 7 – gospodarsko poslopje (marof) s sušilnico za hmelj; kozolec z obiralnim strojem; preužitkarska hiša

Vstopno-informacijska točka Polzela

ekomuzej polzela

Enote Ekomuzeja na Polzeli:
Andraž: Andraž 62 – stanovanjska hiša, kašča
Ločica pri Polzeli: Ločica pri Polzeli 11 – Barbankova delno zidana hiša, gospodarsko poslopje (marof)
Orova vas: Orova vas 4 – gospodarsko poslopje

Vstopno-informacijska točka Tabor

ekomuzej tabor

Enote Ekomuzeja v Taboru:
Črni vrh: Črni vrh 26 – sušilnica na domačiji
Kapla: Kapla 19 – sušilnica za hmelj
Miklavž pri Taboru: Miklavž pri Taboru 32 – sušilnica za hmelj

Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-jualt
Izdelava spletne strani: AV studio