EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 571 80 21, E: ekomuzej@siol.net

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34, F: +386 (0)3 712 12 62, E: zkst.tic@siol.net
Spremljajte nas

Sedež in glavna razstavna stavba Ekomuzeja

Ekomuzej ima svoj sedež v obnovljeni sušilnicii poleg Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo (IHPS) v Žalcu. V razstavnih prostorih je na interaktivni način predstavljeno hmeljarstvo in pivovarstvo v Sloveniji skozi čas, ogledate si lahko tudi proces varjenja piva in ga poskusite. Na tem mestu dobite tudi vse nadaljne informacije o obisku ostalih enot Ekomuzeja, ki so razporejene po vsej dolini. V trgovini s spominki pa lahko kupite naslednje zanimivosti:

  • hmeljarski čaj,
  • pivski paket – za kuhanje piva doma,
  • pivo Kukec savinjsko pivo,
  • nekaj knjig s hmeljarsko tematiko.


Vrata Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva so odprta od torka do petka med 9. in 17. uro in ob sobotah med 9. in 12. uro. Ob ponedeljkih in praznikih je muzej zaprt.

NASLOV:

Cesta Žalskega tabora 2
3310 Žalec

Ostale enote Ekomuzeja v Žalcu:
Gotovlje: Gotovlje 43 – gospodarsko poslopje, kozolec
Gotovlje: Gotovlje 46 – gospodarsko poslopje
Vrbje: Vrbje 47 – s slamo krita hiša
Vrbje: gospodarska poslopja (marofi) s hmeljskimi sušilnicami v sestavu kmečkih domačij

Vstopno-informacijska točka Prebold

ekomuzej prebold

Enote Ekomuzeja v Preboldu:
Kaplja vas: več gospodarskih poslopij (marofov) s hmeljskimi sušilnicami

Vstopno-informacijska točka Vransko

ekomuzej vransko

Enote Ekomuzeja na Vranskem:
Prekopa: hmeljske sušilnice v sestavu kmečkih domačij
Prekopa: Prekopa 13 – kašča na domačiji
Zahomce, zaselek Ravne: stare hiše in (opuščene) hmeljske sušilnice

Vstopno-informacijska točka Braslovče

ekomuzej braslovce

Enote Ekomuzeja v Braslovčah:
Podvrh: Podvrh 16 – svinjak s sušilnico za hmelj
Spodnje Gorče: Spodnje Gorče 11 – kašča s sušilnico za hmelj
Zgornje Gorče: Zgornje Gorče 7 – gospodarsko poslopje (marof) s sušilnico za hmelj; kozolec z obiralnim strojem; preužitkarska hiša

Vstopno-informacijska točka Polzela

ekomuzej polzela

Enote Ekomuzeja na Polzeli:
Andraž: Andraž 62 – stanovanjska hiša, kašča
Ločica pri Polzeli: Ločica pri Polzeli 11 – Barbankova delno zidana hiša, gospodarsko poslopje (marof)
Orova vas: Orova vas 4 – gospodarsko poslopje

Vstopno-informacijska točka Tabor

ekomuzej tabor

Enote Ekomuzeja v Taboru:
Črni vrh: Črni vrh 26 – sušilnica na domačiji
Kapla: Kapla 19 – sušilnica za hmelj
Miklavž pri Taboru: Miklavž pri Taboru 32 – sušilnica za hmelj

Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-ju
Podpora Ekomuzej-jualt
Izdelava spletne strani: AV studio